Aktualności

Na żółtym tle napis zapytanie ofertowe, więcej logo SPS i niebieskie worki z pieniędzmi zł.

Zapytanie ofertowe 3.2024

Zapytanie ofertowe 3.2024.  Stowarzyszenie Pomocy Szansa zaprasza do składania oferty dotyczącej „Dostawy i montażu pomp ciepła w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica”.

Oferty należy złożyć do 06/03/2024 roku  do godziny 15.00.   Formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stare Racibory 4 18-218 Sokoły lub przesłać za pomocą poczty pod adres Warsztaty Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa  – z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż pomp ciepła w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica” lub przesłać drogą elektroniczną (ofertę należy przesłać w formie skanu z podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres: wtz2@spszansa.pl   Osoba do kontaktu – Magdalena Dworakowska-Łukasiuk  tel. 665330071 lub md@spszansa.pl  Zapraszamy.

Odpowiedzi na pytania oferentów cz.1

 • W opisie przedmiotu zamówienia nie określono mocy pomp/pompy ciepła. Wskazanie tego parametru wykluczyło by prawidłowy dobór pomp/pompy do budynku w oparciu o technologię, które są już sprawdzone lub które są wdrażane. 
 • Podczas weryfikacji oferty będzie brany przelicznik mocy na 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
 • Zamawiający dopuszcza stosowanie pomp w układzie kaskadowym.
 • W części opisowej budynku została  przedstawiona  powierzchnia użytkowa budynku, tzn. 566,8 m2, grubość styropianu – 12 cm, na poddaszu znajduję się wełna mineralna oraz rok wykonania termomodernizacji czyli 2006.

Odpowiedzi na pytania oferentów cz.2

 • Gwarancja 10 lat – jaki zakres ma obejmować gwarancja?  Proszę o podanie dokładnych wytycznych odnośnie gwarancji. Odpowiedź: Gwarancja dotyczy wykonanych robót montażowych i zainstalowanych urządzeń od dnia odebrania przez zamawiającego oraz podpisania protokołu końcowego. 
 • Obowiązkowe coroczne przeglądy pompy ciepła mają być uwzględnione w ofercie?  
 • Czy będą to koszty dodatkowe?  Odpowiedź: Zgodnie z DTR urządzenia. 
 • Proszę o podanie modelu kotła olejowego. Odpowiedź: Według załączonego zdjęcia tabliczki znamionowej kotła olejowego. Plik w załączeniu.  
 • Kocioł olejowy zostaje w kotłowni jako źródło szczytowe? Odpowiedź: Tak. Kocioł olejowy zostaje jako drugie źródło. 
 • Kotłownia będzie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, podczas eksploatacji? Odpowiedź Kotłownia jest zabezpieczona przed wejściem osób nieupoważnionych. 
 • Proszę o zdjęcia kotłowni oraz miejsc prac na obiekcie. Odpowiedź: Zdjęcia kotłowni nie będą publikowane. Można dokonać wizji lokalnej od pn. do pt. w godz. 7.30- 15.30 

Odpowiedzi na pytania oferentów cz.3

 • Jakiej mocy cieplnej potrzebują Państwo na obiekcie? Odp. Moc cieplna powinna  dobrana do przedstawionej powierzchni użytkowej budynku i parametrów budynku.
 • Wbudowana grzałka elektryczna – chodzi o grzałkę wbudowaną w moduł jednostki wewnętrznej? Odp. Tak 
 • Ochrona przeciwzamrożeniowa – czy chodzi o grzałkę tacy skroplin? Odp. Grzałka do wanny kondensatu dla jednostki zewnętrznej
 • Maksymalna temperatura czynnika grzewczego – czy chodzi o temperaturę wody kotłowej czy czynnika krążącego w układzie gazowym? Odp. Dotyczy temperatury wody kotłowej.
 • Czy pompa ma osiągać 65*C pracą tylko na sprężarce? Odp. Nie  
 • Jaka jest temperatura zasilania tj. temperatura wody kotłowej wychodzącej na obieg grzewczy? Odp. Zgodnie z nastawą w sterowniku programowalnym
 • Jakiego rodzaju jest ogrzewanie? Podłogowe, grzejnikowe czy mieszane? Odp. Występuje ogrzewanie z wykorzystaniem grzejników naściennych.
 • Czy jest wykonane OZC (Obliczeniowe Zapotrzebowanie na Ciepło)? Odp. Brak informacji OZC.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content