Dofinansowania

Informacja o otrzymanych dofinansowaniach ze środków publicznych lub funduszy celowych, które Stowarzyszenie Pomocy Szansa otrzymało na realizację zadań publicznych, a które realizują misję i cel stowarzyszenia od kwietnia 2021 roku.

Dofinansowania 2023

Projekt  – Klub Wsparcia Społecznego Ostoja

Projekt dofinansowano ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Kwota dofinansowania: 23000,00zł, całkowita wartość zadania publicznego –26220,00zł.

Celem projektu jest rozpowszechnianie działań profilaktycznym w zakresie zapobiegania/niewelowania zaburzeń lękowych i depresyjnych. Realizacja zadania zapewni osobom z problemami zdrowia psychicznego wielostronny zintegrowany system wsparcia i pomocy niezbędnej do życia w środowisku lokalnym. Poprzez świadczenie usług specjalistycznych o charakterze psychologiczno-terapeutycznym. Zadanie obejmuje:

  •  warsztaty psychoedukacyjne z zakresu radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych np. związanych z lękiem, obniżonym nastrojem, nieradzeniem sobie w życiu, pojawiającymi się myślami rezygnacyjnymi, 
  • choreoterapię jako element psychoterapii – leczenia tańcem,
  • szkolenie nt. depresji i superwizję pracowników stowarzyszenia, którzy na co dzień pracują w charakterze pomagaczy.
  • podcasty informacyjne nt. depresji, samobójstw oraz terapii.

Dofinansowania 2022

Projekt  – Nowy uniwersytet dojrzałego wieku.
Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
Kwota dofinansowania: 139 861.60 zł, całkowita wartość zadania publicznego – 158 161.60 zł.
Celem projektu jest wzrostu zaangażowania ok. 50 osób 60+, w tym min. 40 z niepełnosprawnością w życie społeczne w okresie od 01/06/2022 do 31/12/2022
W ramach projektu przeprowadzimy profesjonalną sesję zdjęciową stylizowaną na lata 20-te XX wieku, zakończoną publikacja kalendarza na rok 2023, zorganizujemy cykl warsztatów Uniwersytet dojrzałego wieku, w ramach którego będziemy podnosić umiejętność dbania o własne samopoczucie i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie, będziemy rozwijać swoje zainteresowania dzięki warsztatom tematycznym (m.in. las w słoiku, zielarskie, kawowe), zorganizujemy warsztaty muzyczne zakończone prywatnym koncertem, nauczymy się udzielać pierwszej pomocy, zorganizujemy strefę relaksu i wsparcia fizycznego, będziemy podnosić swoje umiejętności cyfrowe, będziemy angażować się w działania wolontariackie i podniesiemy umiejętność zarządzania swoim potencjałem jako wolontariusze. I na koniec jeszcze powstanie film.  Więcej o projekcie można przeczytać Nowy Uniwersytet Dojrzałego Wieku

Projekt – Rozmowy o niepełnosprawności.
Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
Kwota dofinansowania: 150 000 zł, całkowita wartość zadania publicznego – 150 000 zł.
Celem projektu jest wzrost zaangażowania ok. 200 podopiecznych z 4 Warsztatów Terapii Zajęciowej  (Kreatywni, Kolektyw, Wojownicy, Jedność) i 2 Środowiskowych Domów Samopomocy (Bratanki i Zacisze) w działania na rzecz społeczności lokalnej w okresie od 01/07/2022 do 31/12/2022.
W planach mamy więc utworzenie kanału podcastowego o niepełnosprawności, wypracowanie modelu wolontariatu integracyjnego w 6 placówkach oraz wdrożenie elementów edukacji ekologicznej i przyrodniczej w proces terapeutyczny dorosłych osób niepełnosprawnych. Więcej o projekcie można przeczytać Rozmowy o Niepełnosprawności

Dofinansowania 2021

.

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content