Dwie osoby na niebiesko. Jedna na wózku. Logo projektu Asystenta

Asystent osoby z niepełnosprawnością 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Projekt ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnością. Wsparcie ich wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach świadczonej asystentury OzN będą wspierani w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania. W projekcie bierze udział 42 beneficjentów (w tym dzieci), którzy są mieszkańcami województwa:  mazowieckiego i podlaskiego.

Czas trwania projektu: styczeń – grudzień 2024. Budżet: 829 158,00zł, w tym środki własne 29 200,00zł.

baner projektu z logo MPiPS, godło PL logo SPS

Zakres usług asystenckich w projekcie:

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osobę z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

Pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej będą świadczone w godzinach i terminach odpowiadających zapotrzebowaniu osób objętych wsparciem, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej (m.in. dbałość o podstawowe nawyki higieniczne takie jak korzystanie z toalety, mycie ciała i głowy, przygotowywanie kąpieli, czesanie, golenie, wykonywanie nieskomplikowanych elementów makijażu, obcinanie paznokci rąk i nóg, zmiana pozycji, zapobieganie powstawania odleżyn lub odparzeń, zmiana pielucho majtek, pomoc w przygotowywanie i spożywanie posiłków, słanie łóżka i zmiana pościeli, pomoc w wyborze ubioru do warunków zewnętrznych),
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – wsparcie przy samodzielnym sprzątaniu mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wspólne dokonywanie bieżących zakupów, prowadzenie wózka osoby z niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie, wsparcie w czynnościach praktyczno-technicznych typu mycie okien, utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, kule, elektryczna golarka, elektryczna szczoteczka do zębów), pranie i prasowanie odzieży i pościeli, ewentualnie oddawanie ich i odbiór z pralni ( w obecności osoby z niepełnosprawnością),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych, pomoc w orientacji przestrzennej, asystowanie podczas podróży, transport samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością itp),
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. obsługa komputera, tabletu, telefonu komórkowego i innych urządzeń i przedmiotów służących komunikacji, wyjście na spacer, asystowanie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością w kinie, teatrze, muzeum, etc, załatwianie spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy, wsparcie w rozmowie z otoczeniem, notowanie dyktowanych przez osobę z niepełnosprawnością treści ręcznie i na komputerze, pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń, pobytu na pływalni, wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych w obecności osoby z niepełnosprawnością w razie potrzeby wsparcie w zakresie wypełniania ról społecznych i podejmowania codziennych decyzji).

Rekrutacja:

Z usług asystenckich mogą korzystać osoby:

 1. z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności (na równi traktowane są osoby z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
 2. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rekrutacja trwa w trybie ciągłym do momentu utworzenia listy beneficjentów ostatecznych.

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Kreatywni

ul. Słoneczna 4, 07-300 Stare Lubiejewo, powiat ostrowski.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Kontakt: Tel. 665756045   email: wtz4@spszansa.pl

Nabór pracowników:

Stowarzyszenie Pomocy Szansa zatrudni pracowników do świadczenia usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wymagania:

 1. posiadanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta. W przypadku braku wymienionych kwalifikacji osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku asystent powinna posiadać  co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
 2. W przypadku usług asystencji osobistej, które będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia, dodatkowo wymagane będzie: zaświadczenie o niekaralności oraz informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Czas zatrudnienia 15.01.2024 – 31.12.2024 , umowa zlecenia.

  WIEŚCI Z PROJEKTU

  Poniżej będą informacje z przebiegu realizacji projektu. Zapraszamy.

  Skip to content