Aktualności

Na żółtym tle napis zapytanie ofertowe, więcej logo SPS i niebieskie worki z pieniędzmi zł.

Zapytanie ofertowe 2.2024

Zapytanie ofertowe 1.2024 Stowarzyszenie Pomocy Szansa zaprasza do składania ofert dotyczących „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20  KW w Warsztatach Terapii Zajęciowej Wojownicy,  Dołubowo 35, 17-306 Dziadkowice Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica”.

Oferty należy złożyć do 07/03/2024 roku  do godziny 15.00    Formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Dołubowo 35, 17-306 Dziadkowice lub przesłać za pomocą poczty pod adres Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Wojownicy Dołubowo 35, 17-306 Dziadkowice  – z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 KW w Warsztatach Terapii Zajęciowej Wojownicy Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica” lub przesłać drogą elektroniczną (ofertę należy przesłać w formie skanu z podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres: sps@spszansa.pl   Osoba do kontaktu – Norbert Krzykawski  tel. 509 810 546 lub nk@spszansa.pl Zapraszamy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content