SCHAB KUCHNIA

Sensoryczna Ciekawa Hałaśliwa Angażująca Błotnista Kuchnia – taki był SCHAB

Celem projektu było budowanie aktywnej przestrzeni spędzania czasu wolnego podopiecznych stowarzyszenia wokół OREW Przystań oraz Niepublicznego Klubu Dziecięcego Sensoludki w Kostrach Noskach poprzez:

  • wsparcie rozwoju sensomotorycznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną znaczną, głęboką oraz sprzężoną,
  • wsparcie rozwoju sensorycznego dzieci w wieku 1-3 lata
  • podniesienie poziomu kreatywnego podejścia do wykorzystania zasobów przyrodniczych w edukacji dzieci
  • angażowanie społeczności lokalnej w animacje na rzecz dzieci w wieku najmłodszym i z niepełnosprawnościami

Budżet projekty to 5 000zł otrzymane od firmy PEPCO w ramach programu grantowego Pepcolandia. Dziękujemy.

Skip to content