KLUB WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Klub Wsparcia Ostoja  przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Kreatywni w Starych Raciborach to wielowymiarowe działanie. Cel główny projektu to poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego mieszkańców terenów wiejskich województwa podlaskiego. 

Realizacja zadania zapewniła osobom z problemami zdrowia psychicznego wielostronny zintegrowany system wsparcia i pomocy. Niezbędny do życia w środowisku lokalnym poprzez świadczenie usług specjalistycznych, w tym psychologicznych, psychiatrycznych i terapeutycznych. W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne z zakresu pracy z traumą, radzenia sobie ze stresem, izolacją, opuszczeniem czy powracającymi myślami traumatycznymi. Została także przeszkolona  kadra terapeutycznej z zakresu pracy z traumą w kontekście poszukiwania rozwiązań przez klienta. W wyniku tego działania został stworzony zespół specjalistów (zatrudnionych w różnych placówkach pomocowych) udzielający wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z problemami zdrowia psychicznego i radzenia sobie w dobie pandemii. Ważnym elementem był udział rodzin w spotkaniach psychoedukacyjnych.  Beneficjenci otrzymali wsparcie psychologiczno-psychiatryczne, oraz socjoterapeutyczne. 

Między innymi przeprowadzono:

  1. warsztaty psychoedukacyjne nt. radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych związanych ze stresem, izolacją, opuszczeniem, powracającymi myślami traumatycznymi i rezygnacyjnymi, które pojawiły się w dobie pandemii i nowej sytuacji geopolitycznej,
  2. treningi relaksacyjne ukazujące różne sposoby radzenia sobie z ciałem i oddechem w trakcie doświadczania sytuacji trudnych,
  3.  zajęcia usprawniające (sportowe) stwarzające możliwość zmęczenia i dania upustu nagromadzonej energii.

Działanie klubu było realizowane w ramach projektu okresie  czerwiec-grudzień 2020 r. Budżet projektu: 13 011,99zł. Projekty dofinansował: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dziękujemy.

Skip to content