Plakat projekty

Program rehabilitacji w placówkach SPS

Projekt  – Program rehabilitacji w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Szansa

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 15 300,00 zł, całkowita wartość zadania publicznego – 17 080,00zł.

Celem projektu jest realizacja przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które będą miały wpływ na poprawę jakości życia ok. 50 osób z niepełnosprawnością, mieszkańców woj. podlaskiego, będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Zacisze w Wylinach Rusi; Środowiskowego Domu Samopomocy Bratanki w Starym Radziszewie oraz placówek oświatowych (OREW w Kostrach Noskach) do końca roku 2023. Projekt skierowany dla dzieci i osób dorosłych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć rehabilitacyjnych (60 godz.), terapii logopedycznej (30 godz.) oraz zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (75 godz.).

Bardzo dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej z Białegostoku za dofinasowanie ze środków PFRON

Logo PFRON
Logo PFRON
Logo ROPS Białystok
Logo ROPS Białystok
Skip to content