Aktualności

Dwie osoby na niebiesko. Jedna na wózku. Logo projektu Asystenta

Mamy to !

Miło nam poinformować, że ruszamy z nowym projektem MPiPS  – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Projekt ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnością. Wsparcie iw wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach świadczonej asystentury OzN będą wspierani w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania. W projekcie bierze udział 42 beneficjentów (w tym dzieci), którzy są mieszkańcami województwa:  mazowieckiego i podlaskiego.

Czas trwania projektu: styczeń – grudzień 2024. Budżet: 829 158,00zł, w tym środki własne 29 200,00zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content