WTZ Kreatywni

WTZ Kreatywni

Czym jest WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej Kreatywni, to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2016 roku aktywnie wspieramy ich potrzeby.  Prowadzimy terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, rehabilitację społeczną i zawodową. Aktywizujemy społecznie i zawodowo. W trudnych momentach jesteśmy z naszymi uczestnikami/podopiecznymi i ich rodzinami. 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Kreatywni uczęszcza 40 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w ośmiu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje instruktor terapii zajęciowej. Prowadzona rehabilitacja zawodowa ma za cel wyposażyć uczestnika w podstawowe umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy. Przede wszystkim chodzi o umiejętność pracy w grupie, poprawa komunikacji, rozumienie i przestrzeganie poleceń. W obszarze rehabilitacji społecznej poprzez szeroko pojęty trening kompetencji społecznych,  pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi, harmonijnego współżycia w grupie; odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie; – dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych; stosowania zwrotów grzecznościowych adekwatnych do sytuacji i otoczenia. 

Obecnie w WTZ Kreatywni funkcjonuje osiem pracowni: pracownia artystyczno-plastyczna, pracownia ogrodniczo-bukieciarska, pracownia krawiecka, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia mulimedialno-poligraficzna, pracownia kreatywno-techniczna, pracownia wikliniarska, pracownia ceramiczna. 

Serdecznie zapraszamy do udziału Warsztatach Terapii Zajęciowej Kreatywni w Starym Lubiejewie pow. Ostrowski, które są miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

Warsztat Terapii Zajęciowej Kreatywni, jest finansowany ze środków PFRON, Samorządu Powiatu Ostrowskiego, darowizn osób indywidualnych, firm oraz grantów. Ty też możesz pomóc przekazując darowiznę pieniężną lub rzeczową. Razem tworzymy wspólnych świat dla naszych bliskich.

Pracownie

Pracownia artystyczno-plastyczna

Pracownia artystyczno-plastyczna to miejsce dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności.  Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Zasadniczą ideą działania pracowni jest rozwijanie uzdolnień plastycznych uczestników, oraz uwrażliwienie na piękno. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w pracowni koncentrują się na poznawaniu i usprawnianiu zdolności manualnych, koordynacji wzrokowo ruchowej oraz motoryki rąk. Mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Usprawnienie jest dokonywane poprzez rysunek – rysowanie kredką, ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi; malarstwo – malowanie farbami plakatowymi, akwarelą; zdobnictwo i dekoratorstwo – zdobienie różnych przedmiotów np. techniką decoupage.  Uczestnicy wspólnie z instruktorem wykonują także ozdobne karki okolicznościowe różnymi metodami t.j. quilling, scrapbooking, embosing, drobne upominki, dekoracje świąteczne. Zajęcia w pracowni plastycznej rozwijają wyobraźnię, uczą staranności i precyzji przy wykonywanych pracach, jak również rozwijają i utrwalają wcześniej nabyte umiejętności. Atmosfera akceptacji i poczucia bezpieczeństwa na zajęciach pozwala każdemu uczestnikowi przeżywać naturalną radość tworzenia. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia krawiecka

Pracownia krawiecka jest przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak grupowy. Zasadniczym celem działalności pracowni jest poznanie rożnych technik szycia, zasad obsługi maszyn do szycia, nabywanie umiejętności doboru materiałów i narzędzi pracy, uczenie się wykonywania projektu i wykroju prostych elementów tj. poduszki, ściereczki, rękawice kuchenne, fartuszki. Uczestnicy dodatkowo usprawniają dotychczasowe umiejętności manualne poprzez filcowanie, szydełkowanie, robienie na drutach wyplatanie różnych elementów dekoracyjnych ze sznurka techniką makramy. W pracowni wykonywane są ozdoby ścienne, oprawki na doniczki wiszące, koszyczki, filcowe okładki na zeszyty, torby, maskotki, drobna biżuteria. Powstają też wszelkiego rodzaju upominki okolicznościowe wykonane ręcznie w trakcie zajęć. Zajęcia w pracowni  krawieckiej pozwalają także na rozwój wyobraźni, kreatywności. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia ogrodniczo-bukieciarska

Pracownia ogrodniczo-bukieciarska jest przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. W pracowni ogrodniczo- bukieciarskiej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy pobudzeni są do umiejętnego i kreatywnego wykorzystywania zebranych surowców naturalnych np.. szyszki, kwiaty, kamyki, liście. Do zadań uczestników w pracowni od wiosny do jesieni należą między innymi dbanie o czystość terenu wokół WTZ: usuwanie chwastów, pielęgnacja rabat kwiatowych i skalniaków, podlewanie kwiatów i roślin, sadzenie kwiatów sezonowych, wysiew nasion oraz uprawa ogródka warzywnego. W okresie zimowym uczestnicy mogą realizować się artystycznie wykonując suszone kompozycje, stroiki świąteczne, bukiety w zdobionych różnymi technikami doniczkach. Ponadto zajmują się uprawą i pielęgnacją kwiatów doniczkowych. Ponadto w okresie zimowych uczestnicy odśnieżają teren wokół Warsztatów.  Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego jest przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Zajęcia są prowadzone w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.  Uczestnicy uczą się sprzątania, prania, prasowania, planowania zakupów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania różnych potraw w tym zupy, ciasta, kanapki, sałatki. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz właściwego zachowania przy stole. W czasie świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocnych) przygotowują potrawy charakterystyczne dla danych świąt, dekorują stoły.  Innym niezbędnym elementem terapii jest nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego: pralka, zmywarka, czajnik, lodówka, zamrażarka, piekarnik. Nabycie przez podopiecznych umiejętności praktycznych pozwala im na prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu oraz rozwija ich funkcje manualne. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia multimedialno-poligraficzna.

Pracownia multimedialno-poligraficzna to miejsce rehabilitacji i terapii 5 uczestników. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Zajęcia w pracowni dotyczą technologii informacyjnej i multimedialnej, wyszukiwania informacji oraz poznawania systemu operacyjnego i środowiska windows. Uczą się podstaw posługiwania komputerem, programem graficznym, Internetem oraz doskonalą umiejętność posługiwania się myszką, klawiaturą. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt multimedialny tj. drukarka, skaner, laminator, bindownica, projektor, aparat fotograficzny. Uczestnicy grupy komputerowej uczą się obsługi wyżej wymienionego sprzętu oraz robienia i obróbki zdjęć, aby później je wydrukować na papierze fotograficznym. Tworzą dokumenty tekstowe, informacje, pisma, notatki, tabele, ogłoszenia, wykazy życzeń okolicznościowych, winietki, zaproszenia, dyplomy, skanowanie dokumentów. Innym niezbędnym elementem terapii jest nauka obsługi urządzeń multimedialnych. Uczestnicy poznają zasady bezpiecznego poruszania się w internecie oraz ograniczonego zaufania. Zajęcia w pracowni komputerowej ułatwiają dostęp do informacji, sprzyjają poszerzaniu wiedzy, dają możliwość relaksu, rozwijania zainteresowań. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia kreatywno-techniczna. 

Pracownia kreatywno-techniczna to miejsce rehabilitacji i terapii 5 uczestników. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. W pracowni kreatywno-technicznej uczestnicy poznają obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, uczą się rozróżniania oraz dobierania odpowiednich narzędzi do wykonywanych pracy. Pracownia kreatywno-techniczna zajmuje się wykonywaniem różnych wyrobów z drewna i półfabrykatów. Należą do nich m.in. skrzynki, ramki, świeczniki, meble ogrodowe, lampiony oraz różnego rodzaju ozdoby wycinane na wyrzynarce włosowej. Uczestnicy korzystają też z innych narzędzi takich jak: gwoździarka elektryczna, szlifierka oscylacyjna, szlifierka taśmowa, piła ukośnica, narzędzia ręczne. Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności ruchowej. Uczestnicy w tej pracowni nabywają wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz podstawy związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia wikliniarska.

Pracownia wikliniarska to miejsce rehabilitacji i terapii 5 uczestników. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. W pracowni tej poznajemy sztukę wyplatania sztukę wyplatania tradycyjnego różnego rodzaju koszy. Uczestnicy poznają metody i techniki plecionkarskie oraz podstawowe sploty stosowane w wikliniarstwie. Uczą się wyplatania denek koszyków, wazonów, tac, doniczek, oplatania dużych butelek ze szkła oraz ozdób okolicznościowych. Podczas pracy uczestnicy posługują się specjalistycznymi narzędziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania wiklinowych wyrobów. Zajęcia plecionkarskie przywracają sprawność ruchową dłoni oraz palców, rozbudzają wyobraźnię, uczą współpracy w grupie. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Pracownia ceramiczna.

Pracownia ceramiczna to miejsce rehabilitacji i terapii 5 uczestników. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Celem pracowni ceramicznej jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej materiału, jakim jest glina lejna i plastyczna oraz procesów, które zachodzą podczas wysychania i wypalania wyrobów glinianych. Uczestnik poznaje różne metody pracy, sposobów łączenia i ozdabiania gliny. Powstają tu wyroby użytkowe i ozdobne t.j. kubki, misy, patery, talerze, aniołki, króliczki, baranki, doniczki, upominki oraz ozdoby okolicznościowe. W końcowej fazie powstawania produktu uczestnicy uczą się nakładać szkliwa i angoby na wypalone prace. Podczas pracy uczestnicy posługują się specjalistycznymi narzędziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania prac ceramicznych. Również poznają metody tworzenia mydełek glicerynowych i świec zapachowych. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy. Podczas zajęć w pracowni ceramicznej uczestnicy usprawniają motorykę oraz ogólną koordynację wzrokowo ruchową. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

Chcesz się zapisać

Twój członek rodziny potrzebuje pomocy, ma skończone 18 lat to zgłoś się do nas. Zadzwoń, 662 756 045 napisz wtz4@spszansa.pl lub przyjedź do nas: Stare Lubiejewo ul Słoneczna 4, gmina, Ostrów Mazowiecka.   

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kreatywni jest bezpłatny. Uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów udziału w terapii. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny. 

Podstawowym wymogiem przyjęcia do WTZ Kreatywni jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem, do terapii zajęciowej oraz skończone 18 lat. Nie ma znaczenia czy mieszkasz w powiecie Ostrowskim czy Zambrowskim lub innym. Tu znajdziesz swoje miejsce. 

Inne działania

Warsztaty Terapii Zajęciowej Kreatywni poza codzienną pracą terapeutyczną na rzecz uczestników WTZ realizuje projekty i różne działania na rzecz społeczności osób z niepełnosprawnością. Ze środków Fundacji PZU zrealizowaliśmy już dwa projekty. Efektem jednego z nich były zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne a przede wszystkim wystawienie spektaklu „O czym nie słychać” , gdzie uczestnicy WTZ mogli poczuć się jak prawdziwi aktorzy, a na scenie zaprezentować nam swoje talenty. Dzięki kolejnemu projektowi, podnosiliśmy swoje umiejętności poprzez gry terenowe, ale też mogliśmy wprowadzić innowację poprzez zajęcia terapeutyczne z alpakami. Oba projekty przyczyniły się do rozwoju warsztatów a przede wszystkim naszych podopiecznych. Realizujemy także inne projekty dotyczące: kultury, sportu, bezpieczeństwa.

Jedną z ważniejszych forma aktywizacji społecznej są wycieczki. Zarówno te jednodniowe jak i kilkudniowe. Mimo iż działamy od 2016 roku to odwiedziliśmy już Warszawskie Zoo, Białowieżę, Bieszczady, Solinę, Malbork, Stegnę, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Sielski Dom i Ogród w Złotorii, Osadę Galindów w Iznocie, Ruciane Nida. Uczestniczyliśmy też w Wielkim Meczu Charytatywnym TVN contra WOŚP oraz występie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach.

WTZ Kreatywni to miejsce kreatywne i otwarte na innych. Współpracujemy z samorządem, ngo i biznesem. Dzięki współpracy z biznesem WTZ otrzymały wsparcie od Fabryki Mebli Forte, w postaci nowych mebli a sprzęt rehabilitacyjny od Fundacji Banku Millennium. Nie mniej ważną pomocą był udział w akcji klubu Rossmann „ Pomagamy jak umiemy” gdzie za zebrane punkty, otrzymaliśmy artykuły chemiczne i kosmetyczne. Aktualnie Bank Żywności przekazuje nam za pośrednictwem sklepu Biedronka żywość, którą na bieżąco wykorzystujemy w naszej pracowni gospodarstwa domowego. To właśnie dzięki takim działaniom mamy możliwość spełniać marzenia uczestników i nasze.

Prowadzimy sprzedaż wyrobów wykonanych podczas terapii zajęciowej. Nasze doświadczenie, pozwala nam zrealizować nietypowe indywidualne zamówienie jak i duże biznesowe. Wykonujemy pocztówki i zaproszenia okolicznościowe, stroiki i ozdoby świąteczne, wyroby z ceramiki, szyjemy poduszki, torby. Wykonane przez nas przedmioty są staranne, niepowtarzalne i maja wysoką jakość wykonania. Są wytworem ręcznej pracy, często o niepowtarzalnym wyglądzie. Zapraszamy na zakupy i do współpracy. 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Warsztaty Terapii Zajęciowej Kreatywni
WTZ Kolektyw

Historia

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content