WTZ Kolektyw

WTZ Kolektyw

Czym jest WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej Kolektyw, to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2006 roku aktywnie wspieramy ich potrzeby.  Prowadzimy terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, rehabilitację społeczną i zawodową. Aktywizujemy społecznie i zawodowo. W trudnych momentach jesteśmy z naszymi uczestnikami/podopiecznymi i ich rodzinami. 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Kolektyw uczęszcza 55 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w sześciu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 lub 10 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje instruktor terapii zajęciowej/instruktorzy terapii zajęciowej. Prowadzona rehabilitacja zawodowa ma za cel wyposażyć uczestnika w podstawowe umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy. Przede wszystkim chodzi o umiejętność pracy w grupie, poprawa komunikacji, rozumienie i przestrzeganie poleceń. W obszarze rehabilitacji społecznej poprzez szeroko pojęty trening kompetencji społecznych,  pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi, harmonijnego współżycia w grupie; odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie; – dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych; stosowania zwrotów grzecznościowych adekwatnych do sytuacji i otoczenia. 

Obecnie w WTZ Kolektyw funkcjonuje sześć pracowni: pracownia umiejętności społecznych, pracownia ogrodnicza, pracownia papieru, pracownia wikliny, pracownia stolarsko-techniczna, pracownia artystyczna. W ramach Warsztatów funkcjonuje także Klub WTZ, boisko do piłki nożnej siatkówki i dużo zieleni. 

Serdecznie zapraszamy do udziału Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw w Starych Raciborach pow. Wysokomazowiecki, które są miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

Warsztat Terapii Zajęciowej Kolektyw, jest finansowany ze środków PFRON, Samorządu Powiatu Wysokomazowieckiego, darowizn osób indywidualnych, firm oraz grantów. Ty też możesz pomóc przekazując darowiznę pieniężną lub rzeczową. Razem tworzymy wspólnych świat dla naszych bliskich.

Pracownie

Pracownia umiejętności społecznych.

Pracownia przeznaczona jest dla 10 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności, którzy wspierani są przez dwóch Instruktorów Terapii Zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Podczas zajęć uczestnicy kształtują umiejętności społeczne niezbędne w codziennym życiu. Uczą się obsługiwać sprzęt AGD, dekorować stół, przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia. Ponadto uczą się korzystać z instytucji publicznych i samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, z instytucji kulturalnych, obiektów gastronomicznych czy też sportowych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy oraz Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który przygotowywany jest dla każdego uczestnika w oparciu o jego możliwości psychofizyczne, umiejętności oraz zainteresowania osobiste.  

 

Pracownia papieru  

Pracownia przeznaczona jest dla 10 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności, którzy wspierani są przez dwóch Instruktorów Terapii Zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Poprzez szeroko rozumianą sztuką oraz wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami. Uczestnicy rozwijają wyobraźnię i aktywność twórczą, kształtują cierpliwość oraz rozwijają własne zainteresowania. W pracowni uczestnicy poznają różne formy wyrazu artystycznego. Na zajęciach tworzą rękodzieło wykorzystując farby, pastele, kredki, plastelinę, kolorowy papier, drewno. Specjalizują się w takich technikach jak: malarstwo, decoupage, quilling, recykling czy papier czerpany. Ponadto uczestnicy wykonują również różne formy dekoracyjne z użyciem elementów naturalnych (szyszki, kwiaty) oraz recyklingowych. Pracownia realizuje zamówienia zlecane przez indywidualnych klientów lub instytucje.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy oraz Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który przygotowywany jest dla każdego uczestnika w oparciu o jego możliwości psychofizyczne, umiejętności oraz zainteresowania osobiste.  

 

Pracownia ogrodnicza. 

Pracownia przeznaczona jest dla 10 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności, którzy wspierani są przez dwóch Instruktorów Terapii Zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa i botaniki. Uczą się obsługiwać podstawowy sprzęt ogrodniczy i elektromechaniczny typu kosiarki czy podkaszarki. W zależności od pory roku Uczestnicy pielęgnują ogród kwiatowy i warzywny, koszą trawę, dbają o iglaki, sprzątają teren wokół budynku. Natomiast zimą uczestnicy zajmują się roślinnością doniczkową, odśnieżają teren wtz, wykonują stroiki okolicznościowe z wykorzystaniem darów natury typu szyszki czy suszone kwiaty. Pracownia realizuje zamówienia zlecane przez indywidualnych klientów lub instytucje.  

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy oraz Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który przygotowywany jest dla każdego uczestnika w oparciu o jego możliwości psychofizyczne, umiejętności oraz zainteresowania osobiste.  

 

Pracownia wikliny 

Pracownia przeznaczona jest dla 10 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności, którzy wspierani są przez dwóch Instruktorów Terapii Zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. W ramach pracowni uczestnicy poznają różne sposoby plecionkarskie z wykorzystaniem naturalnych surowców typu wiklina, słoma, witki brzozowe czy sznurek lniany. Uczestnicy wyplatają kosze, osłonki na doniczki, kosze na bieliznę, zabawki, tace i inne formy użytkowe. Wykonują również formy ogrodowe z surowej, nieokorowanej wikliny, która pięknie zdobi szatę naszego ogrodu. Podczas zajęć uczestnicy usprawniają zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę rąk. Pracownia realizuje zamówienia zlecane przez indywidualnych klientów lub instytucje.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy oraz Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który przygotowywany jest dla każdego uczestnika w oparciu o jego możliwości psychofizyczne, umiejętności oraz zainteresowania osobiste.  

 

Pracownia stolarsko-techniczna  

Pracownia przeznaczona jest dla 10 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności, którzy wspierani są przez dwóch Instruktorów Terapii Zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy poznają techniki obróbki drewna i sklejki, jak również nabywają umiejętności posługiwania się różnego rodzaju narzędziami ręcznymi i elektrycznymi (wiertarka, pilarka, szlifierka, wypalarka, opalarka). Uczestnicy uczą się konkretnych czynności, które w przyszłości będą wykonywać w miejscu pracy. Podopieczni ponadto uczą się dyscypliny pracy, punktualności, przestrzegania przepisów BHP, wyrabianie dbałości o powierzony sprzęt i materiały, utrzymania porządku w miejscu pracy, współpracy i współdziałania. Pracownia wykonuje także prace remontowe i naprawcze. Tu również powstają prace artystyczne wypalane w drewnie, a także łączące są ze sobą elementy różnych tworzyw. Pracownia realizuje zamówienia zlecane przez indywidualnych klientów lub instytucje.  

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy oraz Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który przygotowywany jest dla każdego uczestnika w oparciu o jego możliwości psychofizyczne, umiejętności oraz zainteresowania osobiste.   

 

Pracownia artystyczna 

Pracownia przeznaczona jest dla 5 uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności, którzy wspierani są przez Instruktora Terapii Zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy oprócz zajęć strikte artystycznych takich jak przygotowywanie przestawień teatralnych, okolicznych wystąpień publicznych czy improwizacji scenicznych zajmują się także przygotowywaniem różnych ozdób okolicznościowych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i rękodzielniczych. Uczestnicy tworzą zespół wokalno-instrumentalny – Skałki, który reprezentuje nasz Kolektyw na różnych przeglądach artystycznych. W ramach pracowni prowadzona jest muzykoterapia, treningi relaksacyjne i wizualizacja. Ponadto Uczestnicy uczą się tu obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy oraz Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który przygotowywany jest dla każdego uczestnika w oparciu o jego możliwości psychofizyczne, umiejętności oraz zainteresowania osobiste.   

Chcesz się zapisać

Twój członek rodziny potrzebuje pomocy, ma skończone 18 lat to zgłoś się do nas. Zadzwoń, 864 761 228 lub 665 330 071 możesz napisać wtz1@spszansa.pl lub przyjedź do nas: Stare Racibory 4, gmina, Sokoły.   

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw jest bezpłatny. Uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów udziału w terapii. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny. 

Podstawowym wymogiem przyjęcia do WTZ Kolektyw jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem, do terapii zajęciowej oraz skończone 18 lat. Nie ma znaczenia czy mieszkasz w powiecie Wysokomazowieckim, Białostockim czy innym. Tu znajdziesz swoje miejsce. 

Inne działania

Nasz Kolektyw poza codzienną pracą terapeutyczną na rzecz uczestników WTZ realizuje liczne inicjatywy. Wiele z nich to oddolne pomysły, w które angażujemy lokalną społeczność. Dzięki współpracy z samorządem, biznesem, ngo, mieszkańcami udało nam się zrealizować wiele ważnych inicjatyw i projektów. Do ciekawszych możemy zaliczyć wydanie dwu książek kulinarnych z tradycyjnymi przepisami kuchni regionalnej – przy współpracy KGW Bruszewiacy, i dzieci z gm. Sokoły, powstanie ekologicznej oczyszczalni ścieków przy WTZ, prowadzenie ekologicznego ogrodu.

Prowadzimy także szkolenia dla różnych grup, osób zainteresowanych. W szczególności dla dzieci, młodzieży czy dorosłych, samorządu. Nasza oferta szkoleniowa to przede wszystkim szkolenia i zajęcia warsztatowe z plecionkarstwa, galanterii drewnianej, rękodzielnictwa artystycznego oraz różnych technik plastycznych (makrama, decoupage, qulling). Prowadzimy także doradztwo dla biznesu w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W WTZ Kolektyw działa klub wsparcia społecznego „Ostoja” gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie w zakresie psychiatrii, psychologii i terapii. Porady mają charakter indywidualny ale można także uczestniczyć w grupie wsparcia. Ważnym elementem dla uczestników i ich rodzin są wycieczki krótki i długie. Bliskie i dalekie. Przez 15 lat udało się nam zwiedzić prawie cala Polskę od morza aż po góry.

Prowadzimy sprzedaż wyrobów wykonanych podczas terapii zajęciowej. Nasze długoletnie doświadczenie, pozwala nam zrealizować nietypowe indywidualne zamówienie jak i duże biznesowe. Wykonujemy pocztówki i zaproszenia okolicznościowe, meble ogrodowe oraz różnego rodzaju prace remontowo-naprawcze. Wykonane przez nas przedmioty są staranne, niepowtarzalne i maja wysoką jakość wykonania. Są wytworem ręcznej pracy, często o niepowtarzalnym wyglądzie. Zapraszamy na zakupy i współpracy. 

Klub WTZ

Od 2020 roku przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Kolektyw działa Klub WTZ.

Zajęcia klubowe przeznaczone są dla 5 osób, z różnym stopniem niepełnosprawności, które oczekują na przyjęcie do WTZ Kolektyw. W ramach działalności uczestnicy biorą udział w zajęciach w pracowniach tematycznych (umiejętności społecznej, ogrodniczej, wiklin, papieru, techniczno-stolarskiej, artystycznej) oraz w muzykoterapii, w socjoterapii, w wsparciu psychologicznym i w różnych treningach typu kompetencji społecznych, motywacyjno-emocjonalnym czy usprawniającym. Zajęcia odbywają się min. 2 razy w miesiącu. Uczestnicy klubu są bezpłatnie dowożeni do WTZ i odwożeni do miejsca zamieszkania.

Nasze rękodzieło

Prowadzimy sprzedaż wyrobów wykonanych podczas terapii zajęciowej. Nasze długoletnie doświadczenie, pozwala nam zrealizować nietypowe indywidualne zamówienie jak i duże biznesowe. Wykonujemy pocztówki i zaproszenia okolicznościowe, wiązanki, stroiki i ozdoby świąteczne. Wykonane przez nas przedmioty są staranne, niepowtarzalne i maja wysoką jakość wykonania. Są wytworem ręcznej pracy, często o niepowtarzalnym wyglądzie. Poniżej kilka przykładów. Zapraszamy na zakupy i współpracy.

 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Warsztaty Terapii Zajęciowej Kolektyw
WTZ Kolektyw

Historia

Warsztaty Terapii Zajęciowej Kolektyw powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Szansa w grudniu 2006 roku. Był to i jest pierwszy WTZ w powiecie Wysokomazowieckim. Ten pierwszy dzień pracy mimo, że grudniowy ale w naszych sercach gorący był poprzedzony wieloma rozmowami, ustaleniami, napisaniem projektu, przygotowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń. Ostatecznie 5 miesięcznym generalnym remontem i przybudową starej szkoły na WTZ. Uroczyste otwarcie WTZ odbyło się latem 2007 roku. Było wielu zaproszonych gości, rodziny, pracownicy, ale najważniejsi goście to uczestnicy warsztatu. Lata mijały WTZ się rozwijał, piękniał. Poszerzał swoją ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Realizował nowe projekty. Nie wiadomo kiedy a WTZ obchodził 10-lecie a i 15 lat też już minęło. Z tej to okazji w 2021 roku WTZ wydał pamiątkową pocztówkę

Z wielkim doświadczeniem z licznymi przyjaciółmi i z nowymi pomysłami, z zaangażowaną kadrą powoli zmierzamy ku 20-leciu. Dziś jesteśmy największym WTZem w woj Podlaskim dla 55 osób z niepełnosprawnościami.

Dołącz do naszego zespołu zapraszamy. Tworzymy wspólny świat – Stowarzyszenie Pomocy Szansa.

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content