WTZ Jedność

WTZ Jedność

Czym jest WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej Jedność, to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2003 roku aktywnie wspieramy ich potrzeby. Prowadzimy terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, rehabilitację społeczną i zawodową. Aktywizujemy społecznie i zawodowo. W trudnych momentach jesteśmy z naszymi uczestnikami/podopiecznymi i ich rodzinami. 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Jedność uczęszcza 25 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje instruktor. Prowadzona rehabilitacja zawodowa ma za cel wyposażyć uczestnika w podstawowe umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy. Przede wszystkim chodzi o umiejętność pracy w grupie, poprawa komunikacji, rozumienie i przestrzeganie poleceń. W obszarze rehabilitacji społecznej poprzez szeroko pojęty trening kompetencji społecznych,  pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi, harmonijnego współżycia w grupie; odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie; – dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych; stosowania zwrotów grzecznościowych adekwatnych do sytuacji i otoczenia. 

Obecnie w WTZ Jedność funkcjonuje pięć pracowni: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia ogrodnicza, pracownia garncarstwa i ceramiki artystycznej, pracownia witraży i stolarstwa, pracownia plastyczna. W ramach Warsztatów funkcjonuje także Sala Doświadczeń Świata, boisko do piłki nożnej siatkówki i dużo zieleni. 

Serdecznie zapraszamy do udziału Warsztatach Terapii Zajęciowej Jedność w Podlesicach, które są miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

Warsztat Terapii Zajęciowej Jedność, jest finansowany ze środków PFRON, Samorządu Powiatu Miechowskiego, pow. Miechowski, darowizn osób indywidualnych, firm oraz grantów. Ty też możesz pomóc przekazując darowiznę pieniężną lub rzeczową. Razem tworzymy wspólnych świat dla naszych bliskich.

Pracownie

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego jest przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Zajęcia są prowadzone w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.  Uczestnicy uczą się sprzątania, prania, prasowania, planowania zakupów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania różnych potraw w tym zupy, ciasta, kanapki, sałatki. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz właściwego zachowania przy stole. W czasie świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocnych) przygotowują potrawy charakterystyczne dla danych świąt, dekorują stoły.  Innym niezbędnym elementem terapii jest nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego: pralka, zmywarka, czajnik, lodówka, zamrażarka, piekarnik. Nabycie przez podopiecznych umiejętności praktycznych pozwala im na prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu oraz rozwija ich funkcje manualne. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

 

Pracownia Ogrodnicza

Pracownia ogrodnicza jest przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobywają wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji roślin. Uczestnicy dbają o teren otaczający budynek Warsztatów. W ramach pracowni ogrodniczej uczestnicy wspólnie z instruktorami uprawiają niewielki sad posadzili nowe krzewy ozdobne, iglaki. Ponadto zajmują się hodowlą i pielęgnacją kwiatów doniczkowych. W okresie zimowych uczestnicy odśnieżają teren wokół Warsztatów. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

 

Pracownia garncarstwa i ceramiki artystycznej

Pracownia ceramiczna to miejsce rehabilitacji i terapii 5 uczestników. Zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Celem pracowni ceramicznej jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej materiału, jakim jest glina lejna i plastyczna oraz procesów, które zachodzą podczas wysychania i wypalania wyrobów glinianych. Uczestnik poznaje różne metody pracy, sposobów łączenia i ozdabiania gliny. Powstają tu wyroby użytkowe i ozdobne tj. misy, patery, talerze, kwiaty, króliczki, baranki, doniczki, upominki oraz ozdoby okolicznościowe. W końcowej fazie powstawania produktu uczestnicy uczą się nakładać szkliwa i angoby na wypalone prace. Podczas pracy uczestnicy posługują się specjalistycznymi narzędziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania prac ceramicznych. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy. Podczas zajęć w pracowni ceramicznej uczestnicy usprawniają motorykę oraz ogólną koordynację wzrokowo ruchową. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji. 

 

Pracownia Plastyczna

Pracownia plastyczna to miejsce dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Podczas zajęć uczestnicy usprawniają zdolności manualne, koordynacje wzrokowo-ruchową, motorykę rąk. Usprawnienie jest dokonywane poprzez rysunek – rysowanie kredką, ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi; malarstwo – malowanie farbami plakatowymi , akwarelą; masy plastyczne – masa solna, modelina; zdobnictwo i dekoratorstwo – zdobienie różnych przedmiotów np. techniką decoupage. Uczestnicy wspólnie z instruktorami wykonują także ozdobne karki świąteczne. Zajęcia w pracowni plastyczne pozwalają także rozwój wyobraźni, staranności i precyzji przy wykonywanych pracach, jak również rozwijanie i utrwalanie wcześniej nabytych umiejętności. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

 

Pracownia witraży i stolarstwa

Pracownia witraży i stolarstwa jest przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności.  W pracowni witraży i stolarstwa kontynuowane są zajęcia odpowiadające specyfice pracowni tj. wykonywane są witraże, ramki, półki, drewniane elementy do stroików świątecznych itp. Celem funkcjonowania pracowni jest opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu obróbki szkła, drewna, jak również zapoznanie się z podstawowymi czynnościami technologicznymi, narzędziami, materiałami, zachowaniem BHP. Wszystkie zajęcia  odbywają się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

Chcesz się zapisać

Twój członek rodziny potrzebuje pomocy, ma skończone 18 lat to zgłoś się do nas. Zadzwoń, 41 38 37 690  napisz wtz1@spszansa.pl lub przyjedź do nas: Podlesice 37A gmina, Charsznica.   

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej Jedność jest bezpłatny. Uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów udziału w terapii. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny. 

Podstawowym wymogiem przyjęcia do WTZ Jedność jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem, do terapii zajęciowej oraz skończone 18 lat. Nie ma znaczenia czy mieszkasz w powiecie Miechowskim czy Olkuskim lub innym. Tu znajdziesz swoje miejsce. 

Nasze rękodzieło

Prowadzimy sprzedaż wyrobów wykonanych podczas terapii zajęciowej. Nasze długoletnie doświadczenie, pozwala nam zrealizować nietypowe indywidualne zamówienie jak i duże biznesowe. Wykonujemy witraże, pocztówki i zaproszenia okolicznościowe, wiązanki, stroiki i ozdoby świąteczne. Wykonane przez nas przedmioty są staranne, niepowtarzalne i maja wysoką jakość wykonania. Są wytworem ręcznej pracy, często o niepowtarzalnym wyglądzie. Poniżej kilka przykładów. Zapraszamy na zakupy i współpracy. Telefon 413 837 690 lub maile wtz1@spszansa.pl 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Warsztaty Terapii Zajęciowej Jedność
WTZ Jedność

Historia

Warsztat Terapii Zajęciowej Jedność powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Szansa dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwsze zajęcia terapii odbyły się w październiku 2003 roku. Kolejne lata działalności WTZ to: utworzenie sali doświadczeń Snolezen, poszerzenie warsztatu o 5 nowych miejsc do 25.  Pozyskanie drugiego busa do przewozu osób z niepełnosprawnością. Adaptacja pietra budynku na potrzeby WTZ. 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content