NSPdP Przystań

NSPdP Przystań

Czym jest NSPdP

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Przystań, to specjalistyczne miejsce edukacji, rehabilitacji i terapii Twojego dziecka. To miejsce przysposabiania do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach.

NSPdP Przystań przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy. W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

NSPdP Przystań pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Młodzież ma wszystkie przerwy świąteczne, feryjne i wakacyjne. W miarę potrzeb i możliwości w NSPdP są organizowane dodatkowe zajęcia, także w okresie wakacji.

Dowóz młodzieży do NSPdP organizuje gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dowóz jest bezpłatny.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Przystań, jest finansowany ze środków MEN, darowizn osób indywidualnych, firm oraz grantów. Ty też możesz pomóc przekazując darowiznę pieniężną lub rzeczową. Razem tworzymy wspólnych świat dla naszych bliskich.

Zapraszamy.

Jak zapisać dziecko

Terapia

Rehabilitacja

Młodzież z niepełnosprawnością wymaga wsparcia umożliwiającego im doświadczenia swojej odrębności, podnoszenia kompetencji społecznych oraz nabywania pewności siebie w codziennym życiu, a zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi. Zwłaszcza w okresie intensywnego wzrastania i dojrzewania. Takim ważnym elementem wsparcia jest rehabilitacja.

Większość młodzieży uczęszczających do NSPdP Przystań jest z zaburzeniami neurologicznymi, układu mięśniowo – szkieletowego oraz innymi schorzeniami narządu ruchu, które wymagają specjalistycznej opieki. Na ich szczególne potrzeby pracuje wielu specjalistów w tym rehabilitacji. W ramach rehabilitacji fizjoterapeuta wykonuje zabiegi z zakresu masażu leczniczego, fizykoterapii, kinezyterapii (m.in. NDT Bobath), oraz hydroterapii. W całym procesie usprawniania, wspierania poprzez rehabilitację nie mniej ważne są, piłki, wałki, materace, dyski do ćwiczeń równoważnych, rowerki stacjonarne, bieżnie, PUR (urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu) i wiele innych przyrządów i przyborów zwiększających możliwości i atrakcyjność pracy. Także w plenerze organizujemy zajęcia ruchowe z użyciem, np. rowerków biegowych, rowerów trójkołowych oraz kijków do nordic walkingu.

Głównym celem rehabilitacji w naszym ośrodku jest poprawa sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, zwiększanie wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, a także przystosowanie młodych osób niepełnosprawnością do możliwie samodzielnego życia. Te wszystkie działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Przysposobienie do pracy

Edukacja, zajęcia

Inne działania

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Niepubliczna Szkoła Przysposabiającą do Pracy Przystań
NSPdP Przystań

Historia

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content