NKD Sensoludki

NKD Sensoludki

Czym jest NKD

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata. Zadaniem klubu jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwiej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Szczegółowe zadania oraz wymagania dotyczące klubów dziecięcych reguluje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Klub dziecięcy Sensoludki we wsi Kostry Noski prowadzimy od 03/07/2017 roku.

Jaki jest nasz klub dziecięcy Sensoludki

Nie uczymy programować, grać w szachy, nie uczymy podstaw przedsiębiorczości. Na to przyjdzie czas w przedszkolu. Naszym zadaniem jest przygotowanie maluchów do dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Dlatego stawiamy na pracę z 7 zmysłami. Pięć z nich każdy z nas zna, ale dwa kolejne są równie niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci. Jest to zmysł równowagi i czucia własnego ciała (propriocepcja). W naszym klubie podążamy za maluchem, dajemy mu przestrzeń do kreowania własnej zabawy, aktywności, zachęcamy do samodzielności adekwatnej do wieku dzieci. To czas w którym dzieci kształtują się kompetencje społeczne. 

Wyjazdy do lasu i zabawy w kuchni błotnej – to już stały element naszej oferty. Poza tym w klubie realizujemy certyfikowany program SmykoMultisensoryki, który został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej A. Charęzińską. 

A to wszystko by się nie udało gdyby nie zespół zaangażowanych cioć i babci, pozytywnie zakręconych pań, których wyobraźnia potrafi przełamać każdą nudę, a uśmiech zapewnić domową atmosferę! Śmiało możemy stwierdzić, że jesteśmy jedynym takim klubem dziecięcym w regionie!  

Jak zapisać dziecko

Z oferty Sensoludków mogą skorzystać maluchy, które ukończyły 1 rok życia a nie ukończyły 3 roku życia. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz te ze szczególnymi (specjalnymi) potrzebami. Warunkiem zapisu jest złożenie w klubie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie z podstawowymi dokumentami tj. statutem i regulaminem organizacyjnym klubu. Klub pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym. 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Niepubliczny Klub Dziecięcy Sensoludki
NKD Sensoludki

Historia

Niepubliczny klub dziecięcy powstał, ponieważ chcieliśmy umożliwić powrót do aktywności zawodowej rodzicom dzieci w wieku 1-3 lata. Szczególnie zależało nam na rodzicach zamieszkujących Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, byli bierni zawodowo albo przebywali na urlopie wychowawczym. W tamtym okresie na terenie powiatu wysokomazowieckiego działał tylko 1 żłobek. Nie funkcjonowały żadne kluby dziecięce. W roku 2017 właśnie we wsi Kostry Noski z dniem 03/07/2017 rozpoczął działalność w powiecie wysokomazowieckim pierwszy klub dziecięcy. 

W okresie 01/04/2017 do 31/03/2019 roku realizowaliśmy projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2. W ramach projektu udzieliliśmy wsparcia 28 osobom pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3, które chciały powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz pozostawały bez zatrudnienia. W tym czasie zaopiekowaliśmy 28 maluchów, organizując dla nich poza podstawową opieką zajęcia dodatkowe logopedyczne, psychologiczne i rehabilitacyjne.  

Od kwietnia 2019 roku kontynuowaliśmy działalność klubu dziecięcego. Bazując na własnym doświadczeniu, zasobach otoczenia i potencjale personelu klubu zmieniliśmy nazwę klubu z Akademii Malucha na Sensoludki i sprofilowaliśmy naszą działalność na zajęcia sensoryczne i leśne.  

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content