ZAJĘCIA KLUBOWE WTZ

Celem klubu działającego ramach „Zajęć klubowych wtz” było wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Klubowiczami były osoby z niepełnosprawnością, które  posiadały ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy klubu brali udział w treningach:

  1. umiejętności i zachowań społecznych,
  2. podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
  3. w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
  4. w zakresie edukacji seksualnej,
  5. rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
  6. trening przygotowania do podjęcia pracy.

Działanie realizowane w ramach rocznych projektów.  W okresie 2021/2022 r. Budżet projektu: 27 000,00.zł., a  w okresie 2022/2023 r. Budżet projektu: 27 900,00zł. Projekty dofinansowane przez PFRON.  

Skip to content