STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ…

Środowiskowy program sportowo-integracyjno-edukacyjny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Stawiam na aktywność…” to projekt włączający osoby wykluczone społecznie w działania aktywizujące mające na celu podwyższenie jakości ich życia w oparciu o kształtowanie takich umiejętności jak prowadzenie zdrowego stylu życia, uprawianie systematycznej aktywności fizycznej prowadzenie samodzielnej egzystencji.

Projekt realizowany w okresie kwiecień – listopad 2018 r. Budżet projektu: 37 500,00zł. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Skip to content