Niepodległość w dźwiękach i w obrazie

Projekt: „Niepodległość w dźwiękach i w obrazie…” to cykl działań upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wnioskodawca zaplanował trwające przez prawie cały rok liczne działania promujące polską tradycję, historię i kulturę wykorzystując przy tym różne dziedziny sztuki. Adresaci będą mogli uczestniczyć w warsztatach teatralnych i śpiewu, w pokazach filmowych zaliczanych do „starego kina” i czytaniu poezji, w warsztatach rękodzielniczych i kulinarnych akcentujących patriotyzm i konkursach tematycznych nt. ojczyzny i niepodległości. Ważnym elementem łączącym wszystkie te działania będzie opracowanie i stworzenie montażu słowno-muzycznego pt. „Niepodległość w dźwiękach i obrazie…” zawierającego m.in. wypowiedzi adresatów nt. niepodległości na tle polskiej muzyki i poezji. Znajdą się tam także elementy naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego. Będzie to nieodzownym punktem promującym rocznicę niepodległości ale także województwa podlaskiego. Końcowym działaniem będzie organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości, do których zostaną zaangażowani również beneficjenci. Uczestnicy zaprezentują społeczności lokalnej przedstawienie pt.: „Pamiętam…” czyli spektakl teatralny, recital piosenki międzywojennej, wystawę prac konkursowych.

Projekt realizowany w okresie marzec-grudzień 2018 r. Budżet projektu: 7 160,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Skip to content