Chcę zmiany…

Projekt: „Chcę zmiany…”.Skierowane do osób, które na co dzień borykają się ze swoją niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń zdrowia psychicznego, funkcji intelektualnych i braku profesjonalnego wsparcia w środowisku lokalnym. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego mieszkańców województwa podlaskiego, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W projekcie uczestniczyło 25 beneficjentów, którzy wzięli udział w warsztatach z zakresu edukacji prozdrowotnej, zajęciach usprawniających, treningu kompetencji społecznych. W celu wsparcia ich potencjału, wiary we własne możliwości oraz wsparcia emocjonalnego została utworzona otwarta grupa wsparcia prowadzona przez psychologa i lekarza psychiatrę.

Kompatybilnym działaniem było dokształcenie kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnością (WTZ, ŚDS, OREW), tak aby mogła ona wprowadzać elementy środowiskowego wsparcia psychiatrycznego w pracy ze swoim podopiecznym.

Projekt realizowany w okresie sierpień-grudzień 2017 r. Budżet projektu: 17 600,00zł. Projekt dofinansowany przez PFRON.

Skip to content