Historia

Stowarzyszenie Pomocy Szansa​

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Wszystko zaczęło od słów „Nic nie możemy…” usłyszanych przez ówczesnego pracownika socjalnego a obecnie prezesa stowarzyszenia. Te słowa stały się inspiracją do wzięcia spraw we własne ręce. W grudniu 1999 roku powstało Stowarzyszenie Pomocy Szansa, a kilku zapaleńców aktywnie zaczęło działać na rzecz osób z niepełnosprawnością. Widoczne efekty nie pojawiły się od razu. Minęło wiele dni, wypito dużo kaw, przejechano wiele kilometrów, przeprowadzono niezliczone rozmowy, napisano dużo pism nim pojawiła się pierwsza placówka stowarzyszenia – Warsztaty Terapii Zajęciowej Jedność w Podlesicach.

0
ROK POWSTANIA STOWARZYSZENIA
0
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Zdjęcie przedstawiające trójkę dzieci bawiącą się w piasku

Rok 2003

Jesień 2003 roku to także pierwsi pracownicy, nowe zadania, wyzwania. W nowy rok 2004 wchodzimy na fali sukcesu i zadowolenia. Mamy już działający WTZ a na horyzoncie powoli powstaje druga jeszcze bardziej ważna i złożona placówka – Zakład Aktywności Zawodowe w Witowicach. 1 maja 2004 roku to 2w1 gdyż jako Polska wchodzimy do Unii Europejskiej i uruchamiamy działalność ZAZ Fabriko w Witowicach. Nie bez problemów ale powstaje 30 miejsc pracy dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. To są miejsca pracy na terenie rolniczym – na wsi gdzie nie ma żadnych perspektyw pracy dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym – z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, ze sprzężeniem.

Mijają kolejne miesiące, piszemy i realizujemy małe i duże projekty na rzecz naszych podopiecznych i lokalnej społeczności. Coraz bardziej współpracujemy z samorządem, lokalną społecznością. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy największym pracodawcą dla osób z niepełnosprawnych w tym regionie. To nas bardzo cieszy, ale i zobowiązuje na przyszłość.

Rok 2005

Życie lubi zaskakiwać i w 2005 roku na zaproszenie jednego z wójtów podlaskiej gminy jedziemy na rozmowy o ewentualnej współpracy. Na miejscu widzimy dużą potrzebę podjęcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnością – mieszkańców wsi. Mimo dużej odległości, kiepskiej drogi zaczynamy działać. Znów wiele godzin, pracy, wypitych kaw, odbyty rozmów. Wiele wyjazdów, spotkań. Po co na co? Po to aby w 2006 roku uruchomić wsparcie terapię rehabilitację dla 50 osób z niepełnosprawnością w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej Kolektyw w Starych Raciborach. (c.d.n)

Skip to content