dolubowo.pl

Dołubowo to niewielka wieś położona w powiecie siemiatyckim, woj. podlaskie. Liczy ok. 300 mieszkańców. Od roku 2009 działają tutaj nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej Wojownicy Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Miejsce wsparcia, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

To tutaj został zrealizowany projekt: „Dołubowskie Manewry Historyczne” dofinansowano ze środków
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra. Jednym z efektów projektu jest strona internetowa poświęcona wsi Dołubowo. Zapraszamy.

Historia wsi Dołubowo i jej okolic sięga XV wieku. Parafia i jej mieszkańcy włączali się aktywnie w obronę ojczyzny m.in. jej proboszcz ks. Antoni Kierznowski (1784-1807) w czasie powstania kościuszkowskiego przekazał jeden z dzwonów kościelnych na cele wojenne, Ludwik syn Dominika Pieńskowskiego, jednego z właścicieli Dołubowa, włączył się w organizację Powstania Styczniowego. Zasób wydarzeń związanych z historią kolejnych właścicieli Dołubowa oraz chłopów folwarcznych stanowi niesamowitą bazę, aby pokazać historię Dołubowa na tle najważniejszych wydarzeń historycznych kraju. W Dołubowie zabytkiem jest kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Pochodzi z lat 1902-1904. Na dawnym cmentarzu kościelnym znajduje się nagrobek Wiktorii z Władczyńskich oraz Ludwika Pieńkowskiego z piaskowca i rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1905 roku. Zabytkiem wsi jest ponadto dwór drewniany, zbudowany około 1912 roku oraz kapliczki przydrożne. Dwór jest w stanie ruiny. O folwarcznych chłopach mało kto pamięta. Rzadko kto zna przeznaczenie starych przedmiotów codziennego użytku, a tylko jednostki potrafią je wykorzystać. Odchodzą kolejni starzy mieszkańcy.

Historia Dołubowa pozostała już tylko w monografiach, których prawie nikt nie czyta. Taka maleńka wieś, a jednak fascynuje…

I tak właśnie powstał pomysł na stworzenie przez WTZ portalu internetowego, pokazującego historię naszej małej ojczyzny. A jego zasobami będą wspomnienia, i te zapisane w słowie i w fotografiach, i te opowiedziane, i te namalowane. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” zrealizowano projekt „Dołubowskie manewry historyczne” w okresie od maja do listopada 2016 roku.

W ramach projektu zrealizowaliśmy wiele działań:

  1. Plenery malarskie w ramach których dzieci i uczestnicy WTZ stworzył cykl obrazów pokazujących historię Polski i Dołubowa. Plenery były poprzedzone warsztatami historycznymi.
  2. Warsztaty rękodzieła adresowane do dzieci i uczestników WTZ, na których stworzono rekwizyty i kostiumy niezbędne do przygotowania opowieści o wsi Dołubowo wyrażonej w formie teatru cieni, filmu i mapy Dołubowa.
  3. Warsztaty dziennikarskie, dzięki którym uczniowie i uczestnicy WTZ poznali podstawy dziennikarstwa, dzięki czemu poszerzono grono osób przygotowanych do zbierania materiału źródłowego, jakim są historie i opowiadania naszych dziadków i rodziców. W ramach poznania materiału, z jakim mamy pracować część osób odwiedziła Muzeum Wsi Podlaskiej.
  4. Teatr cieni, który zakończył działania projektowe – to inscenizacja losów wsi Dołubowo opowiedziana za pomocą światła i cienia przez osoby z niepełnosprawnością.
  5. Warsztaty doświadczalne, dzięki którym poznamy dawny styl życia. Izby regionalne, to bardzo szczytna idea, my chcemy pójść krok dalej. Tarę, magiel i inne przedmioty codziennego użytku chcemy przenieść na chwilę do współczesności, tak aby dzieci i inne osoby zainteresowane mogły wziąć je do ręki i samodzielnie przepracować poznane czynności. W ten sposób powstanie cykl filmów instruktażowych, gdzie zobaczycie, jak współcześni radzą sobie m.in. z praniem na tarze.
  6. Portal internetowy – na którym, chcemy zawrzeć to co znajdziemy a udostępnione zostanie przez niesamowitych ludzi, chcących zachować historię naszej społeczności. Zdjęcia, wywiady, opowiadania, pokazy, obrazy… To niezwykle żmudna praca, wymagająca wiele wysiłku i zaangażowania.

Jeżeli masz ciekawe informacje, zdjęcia i chcesz się nimi podzielić to napisz do nas sps@spszansa.pl Za wszystkie materiały, informacje, zdjęcia dziękujemy. Oryginalne materiały, zdjęcia, dokumenty zwracamy. Zapraszamy na stronę Dołubowa.

Skip to content