Projekty

KLUB WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Klub Wsparcia Ostoja  przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Kreatywni w Starych Raciborach to wielowymiarowe działanie. Cel główny projektu to poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego mieszkańców terenów wiejskich województwa podlaskiego.  Realizacja zadania zapewniła osobom z problemami zdrowia psychicznego wielostronny zintegrowany system wsparcia i pomocy. Niezbędny do życia w środowisku lokalnym poprzez świadczenie usług specjalistycznych, w tym psychologicznych, …

KLUB WSPARCIA SPOŁECZNEGO Read More »

ZAJĘCIA KLUBOWE WTZ

Celem klubu działającego ramach „Zajęć klubowych wtz” było wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Klubowiczami były osoby z niepełnosprawnością, które posiadały ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy klubu brali udział w treningach: umiejętności i zachowań społecznych, podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia, …

ZAJĘCIA KLUBOWE WTZ Read More »

Chcę zmiany…

Projekt: „Chcę zmiany…”.Skierowane do osób, które na co dzień borykają się ze swoją niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń zdrowia psychicznego, funkcji intelektualnych i braku profesjonalnego wsparcia w środowisku lokalnym. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego mieszkańców województwa podlaskiego, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W projekcie uczestniczyło 25 beneficjentów, którzy wzięli udział w …

Chcę zmiany… Read More »

STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ…

Środowiskowy program sportowo-integracyjno-edukacyjny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Stawiam na aktywność…” to projekt włączający osoby wykluczone społecznie w działania aktywizujące mające na celu podwyższenie jakości ich życia w oparciu o kształtowanie takich umiejętności jak prowadzenie zdrowego stylu życia, uprawianie systematycznej aktywności fizycznej prowadzenie samodzielnej egzystencji. Projekt realizowany w okresie kwiecień – listopad 2018 r. Budżet projektu: …

STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ… Read More »

Edukacja kulturalna na wsi

Projekt: „Edukacja kulturalna na wsi”. Zadanie to kompleksowa spersonalizowana oferta z zakresu edukacji kulturowej skierowana do dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością, która stwarza możliwość bycia twórcą i odbiorcą działań kulturalnych w miejscu zamieszkania. Program uwzględnia potrzeby grupy i ich ogólny poziom funkcjonowania społecznego bezpośrednio wprowadzając adresatów w świat sztuki, teatru i muzyki. Projekt została …

Edukacja kulturalna na wsi Read More »

Skip to content